Gå till innehållet

Ny fackcentral utreds av 42 förbund

Sammanlagt 42 fackförbund har hittills meddelat att de kommer att delta i arbetet med att grunda en ny facklig centralorganisation. Tidsfristen för att delta i utredningen från början löpte ut på tisdagen, men fler förbund kan ännu ansluta sig i takt med att de fattar beslut om att delta.

Bland de 42 fackförbund som hittills har anmält sig finns förbund från alla de tre nuvarande centralorganisationerna FFC, STTK och Akava.

Den 16 januari deltog drygt 70 fackförbund i ett stormöte där man slog fast att man börjar utreda möjligheten att grunda en ny centralorganisation. Då bjöd man in alla finländska fackförbund att delta i utredningen, också de som inte nu hör till någon centralorganisation.

Det konkreta arbetet inleds så fort som möjligt. Den här veckan ska man bland annat utse en styrgrupp. Målsättningen är att den nya organisationen ska inleda sin verksamhet under år 2016.

JHL:s förbundsstyrelse slog redan den 29 januari fast att JHL deltar i arbetet med att utreda bildandet av en ny fackcentral. Förbundsstyrelsen och representantskapet får regelbundna rapporter om hur projektet avancerar.