Gå till innehållet

Över 230 000 JHL-medlemmar

JHL:s totala medlemsantal var vid årets början 230 176 personer. Omkring 8 500 av dem hör till de organisationsanslutna förbunden, det vill säga Underofficersförbundet, Gränssäkerhetsunionen, Tullförbundet och Fängelsetjänstemännens förbund.

Förbundets medlemsantal sjönk i fjol med cirka två procent. Antalet medlemmar i arbetslivet hölls i stort sett konstant, så minskningen beror på att fler studerandemedlemmar sade upp sitt medlemskap i JHL år 2014. Totalt fick JHL i fjol 14 200 nya medlemmar, vilket är ungefär lika många som året innan.

Vanligaste yrkesbeteckning: närvårdare

Närvårdare var år 2014 den vanligaste yrkesbeteckningen bland JHL:s nya medlemmar. Samtidigt blev närvårdarnas yrkeskår för första gången den största bland alla JHL-medlemmar som är i arbetslivet.

Näst efter närvårdarna är de vanligaste yrkesbeteckningarna bland JHL:s löntagarmedlemmar följande: anstaltsvårdare, personlig assistent, barnskötare och skolgångsbiträde/elevassistent.