Gå till innehållet

Kompetent kraft – JHL:s spetsprojekt för social- och hälsovården

Det nya året 2015 innebär starten för JHL:s yrkesinriktade spetsprojekt för social- och hälsovården. Yrkesgrupper som vi särskilt fokuserar på i år är handikappomsorgspersonal, omsorgsassistenterna och de personliga assistenterna.

JHL:s yrkesinriktade spetsprojekt för social- och hälsovården– Hela social- och hälsovården går under de närmaste åren igenom en enorm förändring. JHL deltar genom att påverka servicestrukturerna och de anställdas befattningsbeskrivningar. Facket vill också stödja medlemmarna och ge dem färdigheter att klara av omställningarna, berättar Riitta Vehovaara, yrkesombudsmannen på JHL.

Enkät

Ett exempel på vad spetsprojektet kan innebära är en enkät riktad till personliga assistenter. Vi är i färd med att formulera en enkät riktad till just denna yrkesgrupp. Frågeformulätet skickas till de berörda per post i februari.

Material

JHL har tagit fram en del material i anknytning till spetsprojektet. Bland annat små broschyrer för dels personliga assistenter, dels omsorgsassistenter har precis blivit färdiga.

Kurser

Det ordnas en hel del kurser och tillställningar, allmänt taget och särskilt med anledning av spetsprojektet för social- och hälsovården. En hel del ordnas på finska, men i oktober (24– 25.10.2015) har vi våra svenska yrkesinriktade studiedagar, det vill säga Proffs inom vården. Kursprogrammet publiceras någon gång på sensommaren i kurskalendern.