Gå till innehållet

Beredning av bredare fackcentral igång

Ett stort antal fackförbund har fattat beslut om att börja utreda möjligheten att grunda en ny fackcentral. Representanter för sammanlagt 74 fackförbund deltog på fredagen i det förberedande mötet i Helsingfors. På plats fanns förbund från alla de tre finländska centralorganisationerna, det vill säga FFC, STTK och Akava.

Från vänster Liisa Halme, ordförande för Försäkringsmannaförbundet, Jarkko Eloranta, JHL:s ordförande och Pertti Porokari, ordförande för IngenjörsförbundetFörbunden ska senast den 10 februari meddela om de vill vara med och bereda grundandet av den nya centralorganisationen. Därefter börjar det praktiska arbetet med att grunda organisationen. Målsättningen är att den nya centralorganisationen ska lanseras år 2016.

JHL:s ordförande Jarkko Eloranta, som var ordförande för mötet, anser att resultatet är tillfredsställande. Han konstaterar att arbetslivet och hela samhället har varit stadda i omvandling de senaste åren och att detta kommer att fortsätta.

– Här är det fråga om något som är i våra medlemmars intresse. Fackföreningsrörelsen behöver bredare axlar och ett enhetligare grepp om intressebevakning och samhällspåverkan. En ny och starkare centralorganisation är ett bra verktyg för att svara mot detta behov.

– Glädjande många förbund har gått med i projektet. De representerar med stor bredd både offentlig och privat sektor.

Eloranta säger att arbetet med att sluta leden är viktigt också med tanke på att fackförbunden själva ska kunna utveckla sina strukturer och verksamhetsrutiner.

– Jag tror att vi börjar kunna göra sådant arbete för våra medlemmar som vi i dagsläget inte alls gör, och det vi gör redan nu kommer vi att kunna göra med större effekt.

– Det bidrar till att göra det mera lockande att organisera sig. Det understryker också att en stark fackföreningsrörelse är det bästa skyddet för löntagarna men också för de arbetslösa, konstaterade Eloranta. 

Tågordning

Förbunden ska senast den 10 februari meddela om de vill vara med och bereda grundandet av den nya centralorganisationen. Därefter börjar det praktiska arbetet med att grunda organisationen.

I praktiken kommer den nya centralorganisationen sannolikt att ersätta FFC och STTK, för största delen av de Akava-anslutna förbunden har meddelat att de inte vill delta i processen.

Den nya organisationen blir politiskt obunden, och den tar över de uppgifter som nu sköts av de centralorganisationer som läggs ner, både nationellt och internationellt. Den nya centralorganisationen kommer inte att försvaga fackförbundens självständiga roll som kollektivavtalspart.

Enligt förbunden är målsättningen att den nya centralorganisationen ska stärka löntagarnas och egenföretagarnas ekonomiska och psykiska välmående samt främja jämlikhet och rättvisa i samhället.

Det var i slutet av november som 22 förbund meddelade att de vill utreda grundandet av en ny centralorganisation. Då bjöd man in representanter för alla finländska fackförbund till dagens stormöte. Ordförande för januarimötet var Jarkko Eloranta, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL (FFC), Liisa Halme, ordförande för Försäkringsmannaförbundet FMF (STTK) och Pertti Porokari, ordförande för Ingenjörsförbundet IL (Akava).