Neuvottelutilanne

JHL:n sopimusaloilla on saatu neuvottelutulokset uusista työ- ja virkaehtosopimuksista. Sopimukset on hyväksytty JHL:n hallinnossa.

Hyväksytyt sopimukset