JHL:n neuvottelutavoitteet

Useimmilla JHL:n sopimusaloilla tes-neuvottelut aloitettiin marras–joulukuussa. JHL halusi neuvotteluissa parantaa muun muassa jäsentensä ostovoimaa ja työehtoja.

JHL haki tes-neuvotteluissa 2017–2018 monia parannuksia jäsentensä työehtoihin.

Tällä sivulla myös neuvottelu-uutiset!

JHL:n hallitus vahvisti elokuussa 2017 liiton yhteiset tavoitteet, jotka eivät olleet riippuvaisia muiden toimialojen ratkaisuista. Sopimusalojen tavoitteet valmisteltiin syksyn 2017 aikana.

JHL jakoi tavoitteet kuuteen teemaan, jotka olivat:

Aikaa ja arvostusta työpaikkaohjaajille

Työpaikkaohjaaja ohjaa työpaikalla henkilöä, joka opiskelee ammatillisessa oppilaitoksessa ja suorittaa työssäoppimisjaksoa työpaikalla. Työssäoppimisen lisääminen kuuluu ammatillisen koulutuksen uudistamiseen, joka on  yksi hallituksen kärkihankkeista.

Työpaikkaohjaajalla tulee olla mahdollisuus kouluttautua tehtävään työaikana. Ohjaajana toimiminen edellyttää riittävän ajan varaamista opiskelijan tukemiseen ja ohjaamiseen. Ohjaaminen lisää työn vaativuutta, mikä tulee huomioida palkassa. Työpaikalla ohjaamiseen tulee laatia yhteiset periaatteet ja ohjeet, joissa huomioidaan myös työturvallisuus.

– Työpaikkaohjaajia tarvitaan sen vuoksi, että oppiminen tapahtuu tulevaisuudessa entistä enemmän tyuöpaikoilla. Työpaikkaohjaajille tulisi varata riittävästi työaikaa opettamiseen ja ohjaamiseen. Ohjaaminen tulisi huomioida myös palkkauksessa, sopimustoimitsija Keijo Hiltunen sanoo.

Katso kuinka sopimustoimitsija Keijo Hiltunen esittelee tavoitteen videolla!

Osaavaa voimaa työpaikoille

Jäsenten puolesta neuvottelevien työntekijöiden asemaa on parannettava. Eri sopimusaloilla tämä tarkoittaa eri asioita. Tärkeimpiä tekijöitä voivat olla esimerkiksi luottamustehtäviin käytettävissä oleva aika ja tehtävistä saatavat palkkiot. Henkilöstölle on annettava mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamistaan. Luottamusmiehet on otettava mukaan, kun työpaikalla kartoitetaan henkilöstön osaamista ja suunnitellaan koulutuksia.

– On tärkeää, että luottamusmiehillä on riittävästi aikaa huolehtia jäsenten asioiden hoitamisesta. Luottamusmiesten asemaa voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä koulutusta työelämän pelisäännöistä. Tästä hyötyy myös työnantaja, JHL:n sopimustoimitsija Erika Mattsson kannustaa.

Katso, kuinka sopimustoimitsija Erika Mattsson esittelee tavoitteen videolla!

Hyvinvointia työelämään

JHL haluaa parantaa hyvinvointia työpaikoilla. Esimerkiksi sopimista työajoista ja työvuoroista pitää kehittää ja työntekijöiden on päästävä vaikuttamaan vuorojen suunnitteluun nykyistä paremmin. Työpäivien pitää olla mahdollisimman yhtäjaksoisia.

– Perhevapaiden käyttö ei ole jakautunut tasaisesti äitien ja isien väillä. Tämä tuo haasteita. Haluamme joustavuutta että voimme yksilöllisesti sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämän, JHL:n neuvottelupäällikkö Mari Keturi kertoo.

Myös työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on huomioitava entistä paremmin. Jos työntekijä itse toivoo osa-aikaisuutta, on toive otettava huomioon. Työn ja muun elämän yhteensovittamista auttaa sekin, että työntekijä saa olla sairaana pidempään poissa ilman lääkärintodistusta.

Katso videolta, miten neuvottelupäällikkö Mari Keturi esittelee työhyvinvointia koskevan neuvottelutavoitteen!

Ympäristöasiat esiin

Tavoitteena on saada työpaikoille työpaikkakohtainen sopimus siitä, miten ympäristönsuojelua edistetään konkreettisten tekojen kautta. Esimerkiksi julkisen ja kevyen liikenteen käyttämistä voidaan tukea työmatkaseteleillä tai työsuhdepolkupyörillä.

Työpaikka voi säästää energiaa vähentämällä vaikka paperin käyttöä, veden tai sähkön kulutusta. Lisäksi työpaikka voi tukea etätyömahdollisuuksia.

– Työnantaja voisi mainiosti myös kannustaa työntekijöitä maksamalla tulospalkkioita entistä ympäristöystävällisemmistä työtavoista, JHL:n tilastotoimitsija Jorma Peussa ehdottaa.

Asia on ajankohtainen, koska EU on asettanut jäsenmailleen energia- ja ilmastotavoitteita, sekä aikarajan niiden toteuttamiseksi. Vuoteen 2020 mennessä kasvihuonekaasuja pitäisi vähentään 20 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

Videon musiikki: ”Adventures of the deaf dreamer”. Säv., san. ja sov.: Josh Woodward. Kappale ladattavissa sivulta: http://joshwoodward.com/

Katso videolta, miten Jorma Peussa esittelee ympäristöä koskevan neuvottelutavoitteen!

Lisää rahaa kukkaroon

Suomen talous on vihdoin lähtenyt nousuun ja iso kiitos siitä kuuluu työntekijöille. JHL haluaa parantaa jäsentensä ostovoimaa. Liitto tavoittelee euromääräisiä palkankorotuksia. Korotusten määrän pitää olla tasolla, josta teollisuusalojen liitot sopivat syksyn 2017 tes-neuvotteluissa.

– Viime vuosina palkankorotukset ovat olleet hyvin maltillisia, jopa miinusmerkkisiä julkisella sektorilla. Julkisen sektorin työntekijät ovat kantaneet kortensa kekoon. Nyt on meidän vuoromme, sopimustoimitsija Mikko Siljander perustelee tavoitetta.

Katso, miten Mikko Siljander esittelee ostovoimaa koskevan neuvottelutavoitteen videolla!

Nollatyösopimukset kuriin

Koska nollasopimuksia koskevaan lainsäädäntöön kaavaillut muutokset eivät korjaa työntekijän asemaa riittävästi, on pelisääntöjä korjattava työehtosopimuksilla. Myös osa-aikaisten työntekijöiden on tultava palkallaan toimeen.

– Jotkut jäsenemme työskentelevät monelle työnantajalle epäsäännöllisillä sopimuksilla. Tällöin on vaikea tulla toimeen ja elämän suunnittelu on vaikeaa, JHL:n sopimustoimitsija Hannu Moilanen kuvaa nollatuntilaisten tilannetta.

Jos nollatuntisopimusten asianmukaisesta käytöstä ei huolehdita, vaarana on työn muuttuminen silpputyöksi. Nyt on aika toimia, koska nollasopimukset ovat tulossa myös JHL:n aloille.

Katso videolta, miten Hannu Moilanen esittelee nollatuntisopimuksia koskevan tavoitteen.

Neuvottelu-uutiset

Neuvottelublogit