Sopimusneuvottelut 2017–2018

JHL:n solmimat virka- ja työehtosopimuksen neuvoteltiin uusiksi syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana. Mitä sopimusneuvotteluilla tarkoitetaan, ketkä neuvottelevat, ketkä päättävät?

JHL:n uusimmat virka- ja työehtosopimukset neuvoteltiin syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana. Täältä löydät tietoa siitä, miten neuvotteluihin valmistauduttiin ja miten ne etenivät.

Miten JHL valmistautui sopimusneuvotteluihin?

Neuvotteluihin valmistautuminen alkoi neuvottelutavoitteiden asettamisella. Tavoitteita asetettiin työ- ja virkaehtosopimusten olemassa oleviin teksteihin ja työelämän laatuun. Myös moniin työelämän muutostilanteisiin ja epäkohtiin pyrittiin vaikuttamaan työehtosopimustekstien kautta.

Tavoitteiden asettamiseen  vaikuttaa merkittävästi se, onko neuvottelukierros keskitetty vai niin kutsuttu liittokierros. Keskitetyllä kierroksella neuvotteluille asetetaan tietyt valtakunnalliset raamit, joiden sisällä tehdään ratkaisut eri sopimusaloilla. Liittokierroksella ei ole valtakunnallisia raameja, mutta tietty koordinaatio pelaa sekä työnantajien että palkansaajien puolella.

JHL osallistui neuvottelukierroksen valmisteluun myös SAK:ssa. SAK:n liitot pohtivat yhdessä niitä tärkeitä ja yhteisiä asioita, joita voitaisiin ajaa kaikkien liittojen sopimusaloilla.

Onko jäsen voinut vaikuttaa siihen, mistä neuvotellaan?

On voinut vaikuttaa. JHL valmistautui neuvottelukierrokseen keräämällä jäsenistön mielipiteitä työ- ja virkaehtosopimusten muutostarpeista.

Jäsenistölle ja aktiiveille (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdistysten toimihenkilöt) tehtiin kyselyitä ja järjestettiin erilaisia tilaisuuksia sopimusasioiden tiimoilta. Luottamusmieskursseilla mentiin pykälätasoisesti läpi työ- ja virkaehtosopimusten muutostarpeet. Myös yhdistyksiltä tulleet aloitteet käytiin tarkasti läpi.

Löydät JHL:n neuvottelutavoitteet täältä

Kaunko neuvottelut kestivät?

Neuvottelut käynnistyivät loppusyksystä 2017. Suurin osa JHL:n työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausista päättyi tammikuun 2018 lopussa. Monilla aloilla neuvottelut kuitenkinkin päättyivät vasta helmi–maaliskuussa 2018.

Ketkä neuvottelivat?

Julkisella sektorilla pääsopijajärjestöt ja yksityisellä sektorilla allekirjoittajajärjestöt neuvottelevat työ- ja virkaehtosopimusmuutoksista ja palkankorotuksista. Kokoonpano eri sopimusaloilla vaihtelee. On sopimusaloja, joissa JHL neuvottelee yksin työnantajan kanssa. Joillakin sopimusaloilla palkansaajapuolella on useampi liitto erilaisissa koalitioissa.

JHL sopimustoimitsijat neuvottelevat ne työ- ja virkaehtosopimukset, joissa JHL on joko pääsopijajärjestö tai allekirjoittajajärjestö. JHL:n puheenjohtaja neuvottelee kunta-alan ja valtion pääpöydissä (kunnallinen virka- ja työehtosopimus ja valtion virka- ja työehtosopimus).

Mistä neuvotellaan?

Sopimusalakohtaisesti neuvotellaan työ- ja virkaehtosopimusten muutoksista, palkankorotuksista ja työelämän laatuun liittyvistä asioista.
Sopimusalakohtaisesti ratkaistaan, mitä yleisiä sopimustavoitteita kyseiselle sopimusalalle voidaan viedä. Sopimusalojen tasoissa voi olla paljonkin eroja, ja joillakin aloilla sopimustavoitteet on jo viety teksteihin.

Tutustu neuvottelutermeihin 

Miten neuvottelut etenivät?

Neuvottelut käynnistyvät sillä, että puolin ja toisin esitetään työ- ja virkaehtosopimuksen muutostarpeet ja muut sopimustavoitteet. Neuvotteleminen on kuuntelemista, perustelemista ja välillä väittelyäkin. Se on myös kompromissien tekemistä ja kokonaisuuksien hahmottamista.

Kaksi viimeistä viikkoa ennen vanhan sopimuskauden päättymistä ovat neuvottelijan kiireisintä aikaa. On tavallista, että neuvottelutulos saavutetaan vasta kalkkiviivoilla.
Kun neuvottelutulos saavutetaan, neuvottelija signeeraavat allekirjoituspöytäkirjan puumerkeillään. Signeeraaminen tarkoittaa sitä, että neuvottelija esittää omalle hallinnolleen neuvottelutuloksen hyväksymistä.

Kuka hyväksyy neuvottelutulokset?

 JHL:ssä neuvottelutulokset hyväksyy edustajisto, hallitus tai työvaliokunta.

Mitä neuvotteluissa tapahtui ja mistä saan lisää tietoa?

Neuvottelut olivat pitkät ja vaiheikkaat. JHL sai läpi osan tavoitteistaan. Neuvotteluissa joudutaan aina tekemään kompromisseja, joten seuraaville kierroksille jäi vielä korjattavaa.

Neuvottelujen tuloksia on summattu muun muassa JHL:n puheenjohtajan blogissa. Lue myös JHL:n sivuilla julkaistut neuvottelu-uutiset!

Uudet työehtosopimukset päivitetään alojen omille sivuille, kun ne on julkaistu. Sivuilta löydät myös videot, joilla JHL:n neuvottelijat selostavat sopimusten sisältöä. Koko sarja on katsottavissa liiton Youtube-tilillä. Videoden lisäksi monien alojen tuloksista on tehty tekstimuotoinen selitys, joka avaa sopimusten sisältöjä.