Pätkää vai pitkää – onko määräaikainen työsuhteesi kunnossa?

Lain mukaan työsopimus tehtään toistaiseksi. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain työsopimuslaissa säädetyillä perusteilla. Valtaosa määräaikaisista palvelussuhteista on lainmukaisia, mutta osa ei ole. Palvelussuhteen määräaikaisuuden laillisuus voidaan tarkistaa.

Pieni osa työntekijöistä työskentelee määräaikaisissa palvelussuhteissa omasta pyynnöstään. Suurin osa määräaikaisista työntekijöistä  työskentelee määräaikaisena, koska vakituista työpaikkaa ei löydy. Toistuvat määräaikaiset palvelussuhteet merkitsevät epävarmuutta toimeentulosta ja elämän suunnittelun hankaloitumista. Lisäksi määräaikaiset voivat jäädä heikompaan asemaan koulutuksen ja henkilöstöetuuksien suhteen.

Näiden syiden takia määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien aseman turvaaminen ja kehittäminen on tärkeää, ja työnantajan houkutusta käyttää perusteettomia määräaikaisia palvelussuhteita on kyettävä valvomaan ja suitsimaan. Ammattiliitot tekevät tätä työtä, mutta työntekijä on itse avainasemassa, jotta perusteettomat määräaikaisuudet ja ketjutukset saadaan selvitettyä.

Oletko määräaikaisessa palvelussuhteessa?

Oletko jo pidempään tehnyt töitä toistuvissa määräaikaisissa palvelussuhteissa tai määräaikaisen palvelussuhteesi peruste tuntuu oudolta. Luottamusmiehesi on koulutettu auttamaan juuri sinua näissä asioissa.

Alla olevassa listassa on muutamia vinkkejä pohtiessasi palvelussuhteesi perusteita.

 • Jokaisella työnantajan aloitteesta tehdyllä määräaikaisella työsopimuksella on oltava työsopimuslain mukainen perusteltu syy.
 • Perusteltuja syitä määräaikaisuudelle voivat olla mm. työn kausiluonteisuus, sijaisuus, yritystoiminnan vakiintumattomuus, palvelujen kilpailutus ja ostopalvelusopimukset, organisaatiomuutokset, harjoittelu.
 • Jos teet tosiasiallisesti samoja työtehtäviä määräaikaisissa työsuhteissa samalle työnantajalle, voi kyseessä olla perusteeton ketjutus.
 • Olet voinut myös itse pyytää määräaikaista työsopimusta. Jos asiasta on myöhemmin erimielisyyttä, täytyy tämä pystyä todistamaan.
 • Työnantajalla on velvollisuus antaa sinulle selvitys määräaikaisuuden perusteesta, jos peruste ei ilmene työsopimuksesta.
 • Myös määräaikaisen työsopimuksen voi ennakolta sopia olevan irtisanottavissa.
 • Jos olet raskaana, työnantaja ei voi jättää uusimatta määräaikaista työsuhdettasi, jos hänellä on edelleen tarjota sinulle sopivaa määräaikaista työtä.

Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, työsopimusta ei saa tehdä määräaikaisena.

Tarkista määräaikaisuutesi oikeellisuus

Sinun kannattaa olla itse tarkkana jos epäilet, että määräaikainen palvelussuhteesi on perusteeton. Jos epäilet, että pätkätyösi pitäisi oikeastaan olla pitkää, toimi näin:

 • Etsi kaikki nykyisellä työnantajallasi tekemäsi työsopimukset/virkamääräykset.
 • Täytä alla oleva Pätkätyölaskuri. Laskurin täyttö on tärkeää, jotta selvitystyö saadaan joutuisasti eteenpäin.

Näin täytät taulukon:

 1. Alkupäivä: Palvelussuhteen alkamispäivä, esimerkiksi 1.1.2018
 2. Päättymispäivä: Palvelussuhteen päättymispäivä, esimerkiksi  28.2.2018
 3. Määräaikaisuuden peruste: Työsopimuksesta tai virkamääräyksestä pitää löytyä määräaikaisuuden peruste. Peruste voi olla esimerkiksi sijaisuus, projekti tai kausiluoteinen työ.
 4. Työtehtävät: Työsopimuksessa tai virkamääräyksessä mainittu pääasiallinen tehtävä tai nimike esimerkiksi lähihoitaja, koulunkäynnin ohjaaja tai vahtimestari.
 5. Määräaikaisten sopimusten väliin jäävät päivät: Laskuri laskee automaattisesti  kahden palvelussuhteen väliin jäävien päivien lukumäärän. Sinun ei tähän kohtaan tarvitse laittaa mitään.
 • Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai jos sitä ei ole omaan aluetoimistoosi. Kerro, että epäilet määräaikaisen palvelussuhteesi lainmukaisuutta. Mainitse myös, että ole täyttänyt taulukon jo valmiiksi.

Pätkätyölaskuri

Pätkää vai pitkää? Ohjeita määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevälle" (pdf, 402 kt)

Pätkää vai pitkää? Toimintaohje luottamusmiehille vakinaistamisselvittelyn käynnistämiseksi (pdf, 260 kt)

Lisätietoja määräaikaisuuksien käyttämisestä saat JHL:n oppaasta:

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä (pdf, 788 kt)