Siirry sisältöön

Onko lähihoitajan liityttävä sosiaalihuollon ammattirekisteriin, mikäli ei työskentele sosiaalihuollon piirissä olevissa tehtävissä?

JHL:ltä on kyselty, pitääkö esimerkiksi varhaiskasvatuksessa työskentelevän lähihoitajan ilmoittautua sosiaalihuollon ammattirekisteriin.
Varhaiskasvatus ei kuulu sosiaalihuollon ammattihenkilölain piiriin, koska se on opetus- ja kulttuuriministeriön alaista toimintaa. Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) koskee vain sosiaalihuollossa työskenteleviä nimettyjä ammattihenkilöitä. Varhaiskasvatuksen piirissä työskentelevät ammattihenkilöt eivät näin ollen lähtökohtaisesti kuulu sosiaalihuollon ammattihenkilölain soveltamisalaan, eikä rekisteröimisvelvoite koske heitä. 

Tilanne on sama myös niillä kaikilla lähihoitajilla, jotka ovat lähihoitaja tutkinnon suorittaneet, mutta eivät työskentele sosiaalihuollon piirissä olevissa tehtävissä.

Liitto kuitenkin suosittelee, että nämäkin lähihoitajat ilmoittautuisivat sosiaalihuollon rekisteriin, mikäli aikovat tulevaisuudessa työskennellä myös sosiaalihuollon piirissä olevissa tehtävissä. Rekisteröityminen lisää myös työmarkkinakelpoisuutta ja antaa lisää valinnanvapautta tulevaisuuteen. Rekisteriin ilmoittautuminen on kuitenkin näillä henkilöillä aina itsensä päätettävissä.

Lisätietoja: sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi, 0400 885 017