Siirry sisältöön

Minkälaista hoitoa lähimmäisellesi haluat

Minkälaista hoitoa lähimmäisellesi haluat
Julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n Satakunnan alueryhmä on seurannut
huolestuneena keskustelua vanhustemme hyvinvoinnista ja elämänlaadusta.
Päivähoidon yksityiset yritykset puutteineen ovat myös nousseet keskustelun
aiheeksi.

JHL:n Satakunnan alueryhmä kantaa suurta huolta suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. On anteeksiantamatonta,
miten vanhuksiamme ja heikommassa asemassa olevia hoidetaan.
Varsinaiset murheenkryynit löytyvät yksityiseltä sektorilta.
Julkisuudessa ryvettyneet yksityiset sosiaali- ja terveysalan yritykset
ovat työntekijöiden mukaan paikkoja, joihin ei haluttaisi omia lähimmäisiään
asuttaa eikä näihin haluta mennä töihin.

Miksi tähän on tultu? Nykyhallitus on leikannut sadoilla miljoonilla euroilla kuntien peruspalvelubudjetteja. Kunnat ovat tiukassa taloudellisessa tilanteessaan
tarttuneet monikansallisten yritysten ojentamaan oljenkorteen ja siirtäneet
toimintojaan yksityiselle sektorille. Nämä taas ovat nähneet oivan markkinaraon ja luvanneet ummet ja lammet, jotta saisivat nämä toiminnot itselleen.

Mutta miten toimiikaan markkinatalous? Sehän tarvitsee aina voittoa
voiton päälle. Sitähän osakkeenomistajat odottavat ja vaativat. Onko tarkoitus kuntalaisten verorahoilla tuottaa voittoa yrityksille?

Voitto otetaan asiakkailta, heidän hyvinvoinnistaan, ruoasta, puhtaanapidosta, läheisyydestä, hoivasta ja huolenpidosta. Voitto otetaan myös työntekijöiden selkänahasta, palkastaan ja työsuhteenehdoistaan. Me emme hyväksy tätä.

JHL Satakunnan alueryhmä ottaa tiukan kannan palveluiden yksityistämiseen.
Pitää löytyä poliittista tahtoa, jotta saadaan vahvistettua julkisen sektorin
toimintaa. On kiinnitettävä erityistä huomiota myös palveluiden laadun
valvontaan. Kuntien ja kaupunkien virkamiesten sekä päätöksentekijöiden
on tiedettävä oma vastuunsa niin kuntien ja kaupunkien itse tuottamien
kuin myös ulkoistettujen palveluiden valvonnassa. Miksi kertoa etukäteen,
milloin ns. valvontakierros tehdään, koska pistokokein tehdyt valvonnat
kertoisivat parhaiten, missä mallissa palvelujen laatu todellisuudessa on.

Joskus on hyvä kysyä, minkälaista hoitoa lähimmäisellesi haluat ja minkälaista
hoitoa tahdot tulevaisuudessa itsellesi?

JHL:n jäsenet työskentelevät kunnissa, valtiolla, seurakunnissa, yksityisellä
opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelualalla, kuntien ja valtion liikelaitoksissa ja osakeyhtiöissä, rautateillä, yleishyödyllisissä yhteisöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä.
Aluetoimistoja on 9 ja yksi toimipiste. Aluetoimistoverkosto kattaa koko maan. Satakunnan aluetoimisto sijaitsee Porissa ja jäseniä Satakunnassa on liki 12 000.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry / Satakunnan alueryhmä

Satu Joensuu                                                    Seija Johansson
puheenjohtaja                                                  aluepäällikkö
JHL Satakunnan alueryhmä                         JHL Satakunnan aluetoimisto