Siirry sisältöön

Vuokratyövoiman käyttö ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

Laillisia työtaistelutoimenpiteitä ei tule kiertää vuokratyövoimaa käyttämällä.

Eri työehtosopimuksissa voi olla kirjauksia siitä, missä tilanteissa vuokratyön käyttö on sallittua.

Mikäli työnantaja harkitsee vuokratyövoiman käyttöä, asiasta on ilmoitettava välittömästi luottamusmiehelle ja liiton aluetoimistolle.

Henkilöstöpalvelualan kansainvälinen käytäntö on, että henkilöstöpalveluyritykset eivät välitä laillisen työtaistelun kohteena olevaan yritykseen työntekijöitä, elleivät riidan osapuolet suhtaudu siihen myönteisesti.

Mikäli havaitset vuokratyövoiman käyttöä työtaisteluiden aikana, ilmoita asiasta luottamusmiehelle tai aluetoimistoon.