Siirry sisältöön

Voivatko palvelussuhteen ehdot muuttua, kun henkilö siirretään työvelvollisuustyöhön valmiuslain nojalla?

Valmiuslain 95 §:n 2 momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Myöskään valmiuslain 96-103 §:iä työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, työmääräyksestä, työmääräyksen antamisen rajoituksista, työvelvollisuussuhteen ehdoista ja työvelvollisuusrekisteristä ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Valmiuslain pykälät 95, 96-103 saatetaan kuitenkin ottaa uudelleen käyttöön, mikäli koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne pahenee.

****

Kyllä.

Työvelvollisuussuhteessa sovellettavat ehdot määräytyvät työtä teettävää työnantajaa sitovan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaan (= sen työnantajan, jonka palvelukseen henkilö määrätään). Jos työmääräyksen saaneen henkilön varsinaiseen työhön sovelletaan eri työ- tai virkaehtosopimusta, saattavat ehdot poiketa toisistaan.