Siirry sisältöön

Voinko säästää vuosilomaa?

Vuosilomalain mukaan työntekijä ja työnantaja voivat sopia 18 vuosilomapäivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai säästövapaana.

Vuosiloman säästämisestä ja niiden päivien pitämisestä on neuvoteltava viimeistään silloin, kun työnantaja kuulee työntekijöitä vuosiloman ajankohdasta.

Säästövapaa on annettava työntekijän määräämänä kalenterivuonna tai kalenterivuosina. Jollei tarkemmasta ajankohdasta päästä sopimukseen, työntekijän on ilmoitettava säästövapaan pitämisestä viimeistään neljää kuukautta ennen vapaan alkamista.

Työntekijällä on oikeus saada säästövapaan ajalta palkka kuten vuosilomalta.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.