Siirry sisältöön

Voinko saada näyttöpäätelasit?

Työnantajan tulee huolehtia, että ergonominen työympäristö on kunnossa. Näyttöpäätetyössä se tarkoittaa, että näet hyvin lukea näytöltä ja papereista.

Sen lisäksi työssä täytyy olla

  • sopiva työskentelyasento
  • kunnolliset työvälineet
  • riittävä laskutila
  • häiriötön ympäristö
  • riittävä taukojen pitomahdollisuus.

Työnantajan kustantamat näyttöpääte- eli erityistyölasit on mahdollista saada, jos

  • Työskentelet näyttöpäätteellä vähintään puolet työajastasi.
  • Et näe näyttöpäätteellä riittävän hyvin, vaikka sinulla on yleiskäyttöön tarkoitetut silmälasit.
  • Työterveyshuolto toteaa jatkotutkimusten tarpeen ja saat lähetteen optikolle tai silmälääkärille.
  • Työterveyshuolto selvittää työpisteen ergonomian ja auttaa tekemään tarvittavat muutokset.
  • Optikko tai silmälääkäri antaa lausunnon..

Työnantajan velvollisuus hankkia kustannuksellaan työntekijälle näyttöpäätelasit perustuu valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä.

Työnantaja voi määritellä näyttöpäätelasien kehyksille kohtuullisen enimmäishinnan. Työnantaja voi myös päättää mahdollisista muista lasien käsittelyn erityiskustannusten korvaamisesta.

Näyttöpäätetyö (Työsuojeluhallinto: Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 1)