Siirry sisältöön

Voiko työsuojeluvaltuutettu olla lakossa?

JHL määrää lakkorajat. Liitto asettaa lakkoon työtehtäviä riippumatta siitä, kuka niitä tekee. Lakkorajojen piiriin kuuluvat työsuojeluvaltuutetut osallistuvat lähtökohtaisesti lakkoon.

Lakkorajoista päätettäessä on kuitenkin hyvä pohtia sitä, että työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työpaikkansa työntekijöitä näiden järjestäytymisestä riippumatta. JHL:n jäsen, joka toimii työpaikkansa työsuojeluvaltuutettuna, edustaa työpaikalla muitakin kuin JHL:n jäseniä. Lakon aikana osa hänen edustamistaan työntekijöistä on siis lakossa ja osa ei. Työsuojelun yhteistoimintatehtävän luonteen takia olisi tärkeää, että myös lakon aikana huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan se, että työntekijöillä on edustus työsuojelun yhteistoiminnassa.

Useimmat työsuojeluvaltuutetut hoitavat luottamustehtäväänsä oman työnsä ohella siten, että osa heidän työajastaan on ns. vapautusaikaa. Vapautusaikana työsuojeluvaltuutettu hoitaa työsuojelun yhteistoimintatehtäväänsä. Muun ajan työajastaan työsuojeluvaltuutettu tekee työsopimuksensa mukaisia tehtäviä.

Jos työsuojeluvaltuutetun oma työ on lakon piirissä, on työsuojeluvaltuutettukin lakossa. Tällöin hänen varansa siirtyy lakon ajaksi hoitamaan välttämättömiä työsuojelun yhteistoimintatehtäviä. Jos kaikki varat ovat lakkoon kuuluvan ammattiliiton jäseniä ja heidän työnsä ovat lakon piirissä, ovat he kaikki lakossa.

Työpaikalla tulisi tällöin pohtia menettelytavat, miten hoidetaan työntekijöiden edustus työsuojelun yhteistoiminnassa lakon aikana esille tulevissa välttämättömissä tilanteissa (esim. osallistuminen työsuojelutarkastukselle).

Kokonaan työstä vapautetut työsuojeluvaltuutetut eli ns. päätoimiset työsuojeluvaltuutetut hoitavat yksinomaan työsuojelun yhteistoimintatehtäviä. Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu hoitaa luottamustehtäväänsä työtaistelun aikana.