Siirry sisältöön

Voiko työnantaja yksipuolisesti ilmoittaa milloin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomauttamisesta lopetetaan?

Neuvotteluaikojen pituus riippuu henkilömäärästä, johon vähennysten arvioidaan kohdistuvan.

Jos vähennysten eli irtisanomisten, lomautusten tai osa-aikaistamisen arvioidaan olevan alle 10 henkilöä

  • Kirjallinen neuvotteluesitys pitää antaa vähintään viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista.
  • Neuvotteluaika on 14 päivää.

Samoja aikorajoja noudatetaan, jos kyseessä ovat enintään 90 päivää kestävät lomautukset, jotka koskevat vähintään kymmentä työntekijää.

Jos työnantaja harkitsee irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja 90 päivää pidempiä lomautuksia, jotka koskevat vähintään kymmentä työntekijää.

  • Kirjallinen neuvotteluesitys pitää antaa vähintään viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista.
  • Neuvotteluaika on kuusi viikkoa.

Neuvottelut voivat myös päättyä aikaisemmin, jos osapuolet pääsevät asioista yhteisymmärrykseen.

Katso lisätietoa sivulta Yt-neuvottelut

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti neuvotteluesitys on annettava viimeistään 5 kalenteripäivää ennen ja neuvotteluaika on aina vähintään 14 päivää.

Tarkista työpaikkasi noudattamasta työehtosopimuksesta ja yhteistoimintalaista tai kirkon yhteistoimintasopimuksesta mitä siinä on sovittu asiasta