Siirry sisältöön

Voiko työnantaja määrätä vuosiloman ajankohdan?

Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivät työnantaja ja työntekijä keskenään sovi vuosiloman pitämisen ajankohdasta.

Vuosilomasta on sijoittava lomakaudelle (kesäloma) 24 arkipäivää ja muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

Kesä- ja talviloma on annettava yhdenjakoisena. Kesäloma voidaan 12 arkipäivää ylittävältä osalta määrätä pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa, jos se on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä.

Kausiluonteisessa työssä kesäloma voidaan antaa lomakauden ulkopuolella.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.