Siirry sisältöön

Voiko työnantaja määrätä työntekijän menemään koronatestiin?

Työnantaja ei voi määrätä työntekijää menemään koronatestiin, koska testaus perustuu vapaaehtoisuuteen. Testin ottaminen on terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä. Tartuntatautilain nojalla tietyissä tilanteissa tartuntatautiviranomaiset voivat määrätä terveystarkastukseen = testiin.

Työnantajalla on kuitenkin työturvallisuuslain nojalla velvollisuus huolehtia kaikkien työntekijöiden turvallisuudesta. Tätä velvoitetta täyttääkseen työnantaja voi kieltää työntekijää tilapäisesti tulemasta työpaikalle, jos työntekijä kieltäytyy menemästä koronatestiin ja työnantajalla on perusteltu syy epäillä, että hän voi olla sairastunut koronavirukseen. Jos työntekijän työtä voi tehdä etänä, työnantaja ja työntekijä voivat sopia etätyön tekemisestä karanteenin aikana. Jos karanteenimääräys perustuu työnantajan, eikä tartuntatautiviranomaisen määräykseen, työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkka, vaikka työntekijä ei pystyisi tekemään etätyötä.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy lain tai työehtosopimuksen mukaan siltä ajalta, jonka työntekijä on sairauden vuoksi työkyvytön, oli kyseessä sitten korona tai muu sairaus. Työntekijä saa sairauspäivien ajalta palkan normaalisti eikä työntekijä ole sairaana velvollinen tekemään etätyötä.