Siirry sisältöön

Voiko työnantaja keskeyttää opintovapaan ja käskeä töihin?

Valmiuslain 95 §:n 2 momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Myöskään valmiuslain 96-103 §:iä työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, työmääräyksestä, työmääräyksen antamisen rajoituksista, työvelvollisuussuhteen ehdoista ja työvelvollisuusrekisteristä ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Valmiuslain pykälät 95, 96-103 saatetaan kuitenkin ottaa uudelleen käyttöön, mikäli koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne pahenee.

****

Työnantaja ei voi, mutta työvoimaviranomainen voi antaa valmiuslain nojalla työmääräyksen myös lyhytaikaisesti terveydenhuollon alalta pois siirtyneelle, kuten esimerkiksi opintovapaalla olevalle.