Siirry sisältöön

Voiko työnantaja kaiken varalta peruuttaa vuosilomia, vaikka koronaviruksesta johtuen työpaikan tilanne ei vielä olisikaan tavanomaisesta poikkeava?

Ei voi. Valmiuslain käyttöönottoasetus, jolla mahdollistettiin vuosilomien siirto tai keskekytys ei ole enää voimassa 16.6.2020 alkaen.

Voi.

Valmiuslaki mahdollistaa poikkeamisen vuosiloman antamista koskevista vuosilomalain tai työ- tai virkaehtosopimuksen säännöksistä

  • terveydenhuollossa
  • sosiaalitoimessa

koko valtakunnan alueella ajalla 14.4. – 30.6.2020. Työnantaja voi poikkeussäännösten voimassaolon aikana poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä; siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa ja keskeyttää jo aloitetun vuosiloman. Poikkeamisia voidaan koronavirusepidemian niin vaatiessa soveltaa sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa työskentelevään henkilöstöön.

HUOM! Tämä väliaikainen poikkeamisoikeus koskee vain edellä sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa toimivia, ei esimerkiksi varhaiskasvatusta tai teknistä toimea.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM korostaa, että poikkeuksellisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, mikäli tilanne ei ole hallittavissa säännönmukaisin toimivaltuuksin.

Poikkeustoimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että ne ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta ja työntekijän terveyttä.

Lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä ja työehto- ja virkaehtosopimusmääräyksistä poikkeamisen yhteydessä on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista.

Lisäksi edellytyksenä on, että työnantaja järjestää työntekijöiden käyttöön lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.