Siirry sisältöön

Voiko pienen yksityisen päiväkodin (7 työntekijää) työnantaja ilmoittaa tulevista lomautuksista ilman neuvottelua?

Alle 20 työntekijän työpaikoissa yksityisellä sektorilla ei noudateta yt-lakia vaan työsopimuslain määräyksiä. Työnantajalla ei ole neuvotteluvelvollisuutta vaan velvollisuus esittää selvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Ennen lomautusilmoitusta työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi (työsopimuslaki 5 luku 3§).

Tarkista työpaikkasi noudattamasta työehtosopimuksesta ja yhteistoimintalaista/ kirkon yhteistoimintasopimuksesta mitä siinä on sovittu ko. asiasta