Siirry sisältöön

Voiko ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa muuttaa tai alkaneen vuosiloman keskeyttää?

Vuosiloman ajankohdasta annettu ilmoitus on sitova. Työnantajalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa vuosiloman ajankohtaa ilman työntekijän suostumusta.

Jos työnantaja kuitenkin rikkoo ilmoitusvelvollisuuttaan muuttamalla aiemmin annettua ilmoitusta, pitää työntekijän aloittaa vuosiloma uuden ilmoituksen mukaisesti, ettei synny riskiä työsuhteen päättämisestä.

Työntekijällä on oikeus korvauksiin, jos työnantajan yksipuolinen vuosiloman ajankohdan muutos aiheuttaa vahinkoa. Korvattavia vahinkoja voivat olla esimerkiksi matkalippujen peruuttamisesta syntyneet kulut.

Vuosiloman alettua sen muuttaminen ei ole enää mahdollista eli työntekijää ei voida määrätä työhön kesken loman. Sopimalla se on mahdollista.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.

Vuosilomalaki