Siirry sisältöön

Voidaanko vuosiloman ajankohdasta sopia?

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 12 arkipäivää ylittävän loman osan pitämisestä yhdessä tai useammassa osassa.

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia, että vuosiloma sijoitetaan ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta (2.1.), jolle lomakausi sijoittuu ja päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua (30.4.).

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että 12 arkipäivää ylittävän loman osa voidaan pitää viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä.

Työsuhteen päättyessä, ennen kuin työntekijällä on oikeus pitää vuosilomaa, työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että vuosiloma pidetään työnsuhteen kestäessä.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.