Siirry sisältöön

Voidaanko terveydenhuollossa työskenteleville siivoojille/laitoshuoltajille antaa työmääräys?

Valmiuslain 95 §:n 2 momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Myöskään valmiuslain 96-103 §:iä työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, työmääräyksestä, työmääräyksen antamisen rajoituksista, työvelvollisuussuhteen ehdoista ja työvelvollisuusrekisteristä ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Valmiuslain pykälät 95, 96-103 saatetaan kuitenkin ottaa uudelleen käyttöön, mikäli koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne pahenee.

****

Ei voida.

Työvelvoite koskee vain terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Valmiuslain 95 §:n käyttöönottoasetuksen perusteluiden mukaan työvelvollisuuden piiriin kuuluvat tukipalvelutehtävistä lääkehuolto, välinehuolto ja potilaskuljetukset.

HUOM! Sosiaali- ja terveydenhuollossa (ns. yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla) työskentelevien puhtaus- ja ruokahuollon työntekijöiden kohdalla voidaan kuitenkin valmiuslain nojalla poiketa lepoaikoja, ylityötä, vuosiloman antamista sekä työntekijän irtisanoutumisaikaa koskevista säännöksistä.