Siirry sisältöön

Voidaanko kunnan palveluksessa toimiva lähihoitajakoulutuksen omaava koulunkäynninohjaajan tehtävästä lomautettu henkilö, jolla on astma, määrätä lähihoitajan tehtäviin esim. palvelutaloon tai sairaalaan?

Valmiuslain 95 §:n 2 momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Myöskään valmiuslain 96-103 §:iä työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, työmääräyksestä, työmääräyksen antamisen rajoituksista, työvelvollisuussuhteen ehdoista ja työvelvollisuusrekisteristä ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Valmiuslain pykälät 95, 96-103 saatetaan kuitenkin ottaa uudelleen käyttöön, mikäli koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne pahenee.

****

Voidaan, jos varmistetaan (esim. riittävällä suojautumisella jne.), että hän pystyy tekemään työtä terveytensä ja turvallisuutensa vaarantumatta.

Työnantajalla on työturvallisuuslain nojalla velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet töitä järjestellessään. Jos työstä aiheutuu työntekijän terveydelle vakava hengenvaara, muuta työtä pitäisi järjestää.

Työvelvollisuustyöhön antaa määräyksen työvoimaviranomainen, jolla on velvollisuus huomioida työvelvollisen terveydentila.