Siirry sisältöön

Voidaanko hammashoitaja määrätä lähihoitajan tehtäviin vanhusten hoitokotiin?

Valmiuslain 95 §:n 2 momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Myöskään valmiuslain 96-103 §:iä työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, työmääräyksestä, työmääräyksen antamisen rajoituksista, työvelvollisuussuhteen ehdoista ja työvelvollisuusrekisteristä ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Valmiuslain pykälät 95, 96-103 saatetaan kuitenkin ottaa uudelleen käyttöön, mikäli koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne pahenee.

Huom! Katso alla olevasta vastauksesta KVTES:n määräykset.

****

Voidaan.

Valmiuslaki mahdollistaa työmääräyksen antamisen terveydenhuollon alalla toimivalle ja alan koulutuksen saaneelle. Työmääräyksen antaa työvoimaviranomainen.

Kunta-alalla toimivalla on myös KVTES:n I luvun 10 § 1 momentin nojalla velvollinen siirtymään enintään 8 viikoksi muihinkin kuin työsopimuksessa sovittuihin tehtäviin, joita voidaan pitää hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen hänelle sopivina. Tätä työehtosopimuksessa sovittua oikeutta työnantaja voi käyttää normaalioloissakin.