Siirry sisältöön

Viranhaltijat ja työtaistelut?

Virkamies/viranhaltija voi laillisesti osallistua liiton tai yhdistyksen päätöksen perusteella toimeenpantuun työtaisteluun. Virkamiesten/viranhaltijoiden lakko-oikeutta on kuitenkin rajoitettu. He eivät saa osallistua myötätunto- ja mielenosoituslakkoihin eivätkä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Virkamies/viranhaltija on velvollinen tekemään suojelutyötä työtaistelutoimenpiteidenkin aikana. Suojelutyö on työtä, jonka tekeminen on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantamisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun vuoksi erityisesti vaarantuu.

Virkariitalautakunta arvioi, onko ilmoitettu työtaistelu yhteiskunnalle vaarallinen. Tällöin sen on päätöksessään kehotettava luopumaan työtaistelusta kokonaan tai rajoittamaan sitä päätöksessä ilmenevin tavoin.

Muiden liittojen työtaisteluiden aikana virkamies/viranhaltija on velvollinen täyttämään vain tavanomaiset virkavelvollisuutensa.