Siirry sisältöön

Työvuoroni päättyy, mutta en voi lähteä, koska en voi jättää lapsia/hoidettavia/asiakkaita. Mitä teen, ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa?

Yritä tavoittaa esimies ja ilmoita hänelle tilanteesta ja muistuta ylityökiellosta. Mikäli esimiestä tai muita työntekijöitä ei ole paikalla, on työtehtävät hoidettava loppuun, vaikka vuoro venyisi suunnitellusta. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on odotettava, että lapset on haettu.

Poikkeuksena ylityö- ja vuoronvaihtokiellon noudattamiselle ovat tilanteet, joissa lapsen, asiakkaan tai hoidettavan terveys tai henki on välittömässä vaarassa. Myös sellaiset tilanteet, joissa kiellon noudattaminen voisi vaarantaa omaisuuden, muodostavat vastaavanlaisen poikkeuksen.

Ilmoita tällaisista tilanteista luottamusmiehelle tai liiton aluetoimistolle. Myös tässä tilanteessa kannattaa vaatia työnantajaa antamaan muutos/määräys todistettavasti sähköpostilla, tekstiviestillä tai lomakkeella Työnantajan määräys työvuoron jatkamisesta. Säilytä saamasi viesti ja toimita se luottamusmiehellesi tai aluetoimistoosi.