Siirry sisältöön

Tuleeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle? – Ei tarvitse

Lähtökohta on, että kaikki JHL:n jäsenet valitussa kohteessa osallistuvat lakkoon. Päätös on järjestöpäätös (=liiton hallinnon päättämä) ja se on jäseniä sitova. Työntekijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa lakkoon osallistumisesta esimiehelle. Lakkoon osallistumiseen on työntekijällä laillinen oikeus.

Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, jos he osallistuvat liiton järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen. Kaikki työnantajan vastatoimet on torjuttava, väärät huhut on kumottava ja jäsenen on viipymättä ilmoitettava vastatoimista luottamusmiehelle tai yhdistyksen toimihenkilölle, joka ilmoittaa asiasta liiton aluetoimistoon.

Lisätietoja saat luottamusmieheltä tai aluetoimistolta.