Siirry sisältöön

Teen sekä siivous- että keittiötyötä työpaikallani. Kumman työn mukaan minulle pitää maksaa palkka?

Palkka määritellään noudatettavassa työ- tai virkaehtosopimuksessa. Yleensä käytössä on palkkausjärjestelmä, jossa määritellään tietyt vaativuustekijät ja esimerkkejä tehtävistä, jotka sijoitetaan kullekin vaativuustasolle.

Jos työ muodostuu useista erilaisista tehtävistä, pitää arvioida mikä on pääasiallinen tehtävä ja sen vaativuustaso. Sitten arvioidaan ovatko muut tehtävät sitä vaativampia ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat palkkaukseen. Jos palkkaus ei mielestäsi ole oikein, ota yhteyttä luottamusmieheesi.