Siirry sisältöön

Tarvitsen palkatonta vapaata. Miten voin sopia asiasta?

Jos haluat palkatonta vapaata muusta kuin laissa erikseen säädetystä syystä (esimerkiksi perhevapaat ja opintovapaa), sinun on sovittava asiasta työnantajasi kanssa. Tee sopimus mieluimmin kirjallisena.

Sopiminen on aina vapaaehtoista. Työnantajalla on oikeus myös kieltäytyä myöntämästä palkatonta vapaata. Ja toisinpäin – työnantaja ei voi pakottaa sinua pitämään palkatonta vapaata.

Osa palkattomista vapaista on edellytysten täyttyessä pakko myöntää, kuten hoitovapaa ja opintovapaa.

Palkaton vapaa ei yleensä kerrytä vuosilomaa. Vuosilomalaissa on kuitenkin luettelo tilanteista, joissa vuosilomaa kertyy poissaolon ajalta. Tällaisia ovat esimerkiksi perhevapaat ja osa opintovapaan ja sairausloman ajasta. Myös työehtosopimuksissa on voitu sopia vuosiloman kertymisestä toisin, joten tarkista asia työehtosopimuksestasi.

Kokemuslisän kertyminen riippuu sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Myöskään työsuhteen muut edut kuten työterveyshuolto, puhelinetu tai lounassetelit eivät yleensä säily palkattoman poissaolon aikana.  Työehtosopimuksessa tai työpaikallasi on kuitenkin voitu sopia toisin, joten tarkista asia työpaikaltasi.