Siirry sisältöön

Solmitaanko työvelvollisuustyöstä työsopimus?

Valmiuslain 95 §:n 2 momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Myöskään valmiuslain 96-103 §:iä työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, työmääräyksestä, työmääräyksen antamisen rajoituksista, työvelvollisuussuhteen ehdoista ja työvelvollisuusrekisteristä ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Valmiuslain pykälät 95, 96-103 saatetaan kuitenkin ottaa uudelleen käyttöön, mikäli koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne pahenee.

****

Ei solmita.

Työmääräyksessä ei ole kyse työsuhteesta vaan valmiuslakiin perustuvasta työvelvollisuussuhteesta, joka voi kestää enintään 2 viikkoa ja joka voidaan uusia kerran.

Työvelvoitetulla on oikeus työmääräyksen jälkeen palata vanhoihin tehtäviinsä tai samankaltaisiin tehtäviin.

Jos kuntatyönantaja koronaepidemiasta johtuvista syistä määrää työntekijän toisiin tehtäviin enintään 8 viikoksi vedoten KVTES I luvun 10 §:ään, ei ole mitään tarvetta eikä syytä tehdä uutta työsopimusta.