Siirry sisältöön

Saanko korvausta pitämättömistä lomapäivistä työsuhteen päättyessä?

Työntekijällä on työnsuhteen päättyessä oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä ansainnut lomaa tai saanut lomakorvausta.

Lomakorvaus lasketaan samalla tavalla kuin työntekijän vuosilomapalkka olisi laskettu työsuhteen kestäessä.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.

Vuosilomalaki