Siirry sisältöön

Saako työvuoroluetteloa muuttaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluettelon ajanjakson alkamista.

Tämän jälkeen työvuoroja saa muuttaa työehtosopimuksen mukaan työntekijän kanssa sopien tai vain perustellusta syystä. Perusteltu syy ei ole esim. sairauspoissaolo tai muu työnantajan velvoitteesta johtuva peruste tai lakko. Työnantajan tulee tällaisiin tilanteisiin varautua etukäteen.

Työantaja ei saa kohdistaa mitään painostus- tai seuraamustoimia yksittäisiä työntekijöitä kohtaan JHL:n järjestöllisestä päätöksestä. Tämänkaltaisista toimista ota yhteyttä heti luottamushenkilöön tai aluetoimistoon.