Siirry sisältöön

Pidetäänkö neuvotteluista pöytäkirjaa?

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava, että yhteistoimintaneuvotteluista laaditaan kirjalliset pöytäkirjat, joista käyvät ilmi ainakin neuvotteluiden ajankohdat, niihin osallistuneet ja neuvotteluiden tulokset tai osallisten eriävät kannanotot. Eriävistä kannanotoista tulee ilmetä molempien osapuolten kannat.

Henkilöstön edustajan on tärkeää muistaa esittää tämä pyyntö työnantajalle. Neuvottelussa läsnä olleet tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan. Pöytäkirjan tarkastamisesta ja allekirjoittamisesta tulee sopia neuvotteluosapuolten kesken.

Tarkista työpaikkasi noudattamasta työehtosopimuksesta ja yhteistoimintalaista tai kirkon yhteistoimintasopimuksesta mitä siinä on sovittu asiasta