Siirry sisältöön

Ovatko työterveyshuollon palvelut käytettävissäni, jos minut lomautetaan?

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä kaikille palveluksessaan oleville työntekijöille ennaltaehkäisevä työterveyshuolto edistääkseen terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluiden lisäksi työnantaja voi tarjota sairaanhoitoa sisältäviä palveluja. Työterveyshuoltopalvelut tulee järjestää kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta saman sisältöisinä.

Lomautetuille työnantajan tulee järjestää vähintään lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Sosiaali- ja terveysministeriön kanta on, että silloin kun on kyse lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvista palveluista, esimerkiksi terveystarkastuksista, kuuluvat ne myös lomautetulle työntekijälle.

Mikäli työterveyshuollon palveluihin kuuluu myös lakisääteistä työterveyshuoltoa laajempi sairaanhoito, tähän on oikeus ainakin muutamia viikkoja kestävien lomautusten aikana. Jos lomautukset kuitenkin venyvät ja kestävät kuukausia, on asia tulkinnanvaraisempi. Tällöin työnantajalla voi olla oikeus päättää, mitä sairaanhoitoetuudelle henkilöstöetuutena tehdään.