Siirry sisältöön

Ovatko opiskelijat työvelvoitteen piirissä?

Valmiuslain 95 §:n 2 momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Myöskään valmiuslain 96-103 §:iä työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, työmääräyksestä, työmääräyksen antamisen rajoituksista, työvelvollisuussuhteen ehdoista ja työvelvollisuusrekisteristä ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Valmiuslain pykälät 95, 96-103 saatetaan kuitenkin ottaa uudelleen käyttöön, mikäli koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne pahenee.

****

Ovat tietyin edellytyksin.

Alalla toimivat

  • 4. ja 5. vuosikurssin jälkeen Terhikissä rekisteröidyt lääketieteen opiskelijat voivat toimia laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisina nimetyssä terveydenhuollon yksikössä.
  • Proviisoriksi tai farmaseutiksi opiskelevat, kun tietty määrä opinnoista on suoritettu, heidät on rekisteröity Terhikkiin ja heillä on oikeus toimia tilapäisesti apteekissa, sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa farmaseutin tehtävissä toisen farmaseutin johdon ja valvonnan alaisena.
  • Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelija, joka on suorittanut opinnoistaan hyväksytysti kaksi kolmasosaa ja jolla on käytännössä saavutetun kokemuksen tai muiden seikkojen perusteella riittävät edellytykset laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävän hoitamiseen.