Siirry sisältöön

Onko työntekijällä oikeus saada työttömyyskorvausta palkanmaksun keskeytyksen ajalta?

Puutteellisesta covid-19-suojasta johtuva palkanmaksun keskeytys on seurausta siitä, ettei työntekijällä ole työntekoedellytyksiä. Työnteon katsotaan estyneen työntekijästä johtuvasta syystä.

Jos työnteko estyy työntekijästä johtuvasta syystä, ei työntekijällä ole oikeutta työttömyysturvalain mukaisiin etuuksiin. Työntekijän toimeentuloa voidaan näissä tilanteissa turvata toimeentulotuesta annetun lain mukaisella toimeentulotuella, jos henkilön tai perheen tulot ja varat eivät enää riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on kuitenkin viimesijainen etuus, jonka myöntämiseen ja määrään vaikuttavat kaikki kotitalouden käytettävissä olevat tulot ja varat.