Siirry sisältöön

Onko työnantajalla velvollisuutta ilmoittaa tarvittaessa töihin kutsuttavalle sijaiselle tätä töihin pyytäessään, että työpaikalla on todettu koronavirustartunta asiakkaalla tai työntekijällä?

Kyse on henkilöstä, jonka kanssa on tehty runkosopimus tai jonka kanssa tehdään erikseen työsopimus keikkaa sovittaessa.

Vastaus

Työnantajalla on velvollisuus kertoa työhön liittyvistä vaaroista työntekijöille.

Työnantajalla on samat työturvallisuusvelvoitteet kaikkia työntekijöitään – niin vakituisia kuin määräaikaisia – kohtaan. Tarvittaessa töihin kutsuttavia koskee sama oikeus saada tehdä työtään turvallisesti kuin vakituisessa työsuhteessa työskenteleviä.

Kenenkään asukkaan yksityisyyden suojaa ei rikota sillä, että tarvittaessa töihin kutsuttavalle kerrotaan työtä tarjottaessa, että talossa on todettu koronatartunta/-tartuntoja. Tällöin henkilöllä on mahdollisuus kieltäytyä tarjotusta työstä.

Silloin kun hoitokodissa on todettu tartuntoja, tulee koko henkilöstön suojautua tartunnoilta mm. THL:n ohjeistamalla tavalla:

Työnantajan on siis kerrottava töihin pyytämilleen sijaisille tilanteesta rehellisesti. Tätä velvollisuutta ei voi vältellä vetoamalla salassapitovelvollisuuteen.

Myös THL toteaa ohjeessaan, että niin henkilökunnalle kuin asukkaille on tiedotettava tartuntatilanteesta.

Työhön pyydettävällä on oikeus saada tietoonsa itseään/perhettään vaarantavasta asiasta ennen kuin hän suostuu tulemaan työhön.