Siirry sisältöön

Onko työnantajalla velvollisuus tarjota muuta työtä?

Tartuntatautilain 48 a §:ssä on säädetty työnantajalle laaja työn tarjoamisvelvollisuus, joka on voimassa koko työnteon estymisen ajan ja koskee kaikkea työntekijälle, virkamiehelle ja viranhaltijalle sopivaa työtä.

Työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai, jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä.

Jos tällaistakaan työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu.