Siirry sisältöön

Onko minulla oikeus käyttää työterveyshuollon palveluita työnteon estymisen aikana?

Sinulla on oikeus lakisääteiseen, eli ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon myös työnteon estymisen aikana.

Työterveyshuoltolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 114/2001 vp, s. 20) todetaan, että ”lain tarkoituksena on säätää työterveyshuollosta, jonka työnantaja on velvollinen järjestämään palveluksessaan oleville työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi, työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden, työyhteisön toiminnan sekä työntekijöiden terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi työuran eri vaiheissa”. Työntekijät ovat palkanmaksun keskeytyksestä huolimatta edelleen työnantajan palveluksessa, eikä laissa ole säädetty poikkeuksia järjestämisvelvollisuuteen tällaisten palkattomien aikojen osalta.

On mahdollista, että työnantaja voi evätä palkanmaksun keskeytyksen ajaksi sellaiset työsuhde-etuudet, jotka ovat rinnastettavissa palkkaan. Tällaisia etuuksia ovat lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut, kuten sairauden hoitoon tarkoitetut palvelut, jotka työnantaja voi kustannuksellaan tarjota henkilöstölleen.