Siirry sisältöön

Olen perhevapaalla, saanko lakon ajalta palkan?

Jos perhevapaasi on alkanut ennen lakkoa, saat työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti palkan perhevapaan ajalta.

Jos jäät perhevapaalle lakon aikana, hae itse päivärahaa Kelalta niiltä perhevapaapäiviltä, jotka menevät päällekkäin lakon kanssa. Näiltä päiviltä ei makseta lakkoavustusta.

Lakisääteiset äitiys- ja vanhempainvapaat ovat työtaistelun ajoittumisesta riippumatta työssäolon veroista aikaa myös vuosilomaa ansaittaessa.