Siirry sisältöön

Olen mielestäni joutunut työsyrjinnän kohteeksi. Mitä teen?

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Jos sinua kohdellaan epätasapuolisesti henkilökohtaisten ominaisuuksien, taustan tai yksityiselämään liittyvien seikkojen vuoksi, kysymys voi olla työsyrjinnästä. Syrjintä voi liittyä esimerkiksi työhönottoon, työtehtäviin, koulutukseen pääsemiseen, uralla etenemiseen tai palvelussuhteen kestoon.

Kaikki epätasapuolinen kohtelu ei ole syrjintää. Yhdenvertaisuuslaissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovat

 • ikä
 • alkuperä
 • kansalaisuus
 • kieli
 • uskonto
 • vakaumus
 • mielipide
 • poliittinen toiminta
 • ammattiyhdistystoiminta
 • perhesuhteet
 • terveydentila
 • vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • muu näiden kaltainen henkilöön liittyvä syy

Toimi näin, jos epäilet joutuneesi työsyrjinnän kohteeksi

 • Voit keskustella työnantajan kanssa syrjinnäksi kokemastasi menettelystä ja pyytää sille perustelua.
 • Voit keskustella asiasta myös työpaikkasi työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen kanssa.
 • Ota yhteyttä työsuojeluviranomaiseen, joka valvoo myös työsyrjintäasioita työpaikoilla.
 • Mahdollisen hyvityskanteen nostamista varten ole yhteydessä JHL:n oikeudelliseen yksikköön. Työsuojeluviranomaisen toimivaltaan ei kuulu hyvityskanteiden ajaminen tai niissä avustaminen.
 • Voit olla yhteydessä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi harkintansa mukaan avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia tutkittaessa.

Lisätietoa