Siirry sisältöön

Oikeus palkkaan ulkomaanmatkan jälkeen?

JHL:n jäsen: Älä matkusta ulkomaille ennen kuin koronavirustilanne rauhoittuu ja viranomaiset katsovat matkustamisen taas turvalliseksi.  Lento- ja raja-asemia suljetaan ympäri maailman. Voi olla, että jäät pitkiksi ajoiksi matkakohteeseesi pääsemättä sieltä takaisin. Tältä ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Ulkoministeriö antoi suomalaisille 12.3.2020 ohjeet välttää matkustamista. Maan hallitus totesi 17.3 pitämässään tiedotustilaisuudessa, että suomalaisten ei pidä matkustaa ulkomaille. Hallitus antoi samalla vahvan suosituksen, että Suomeen ulkomailta palaavat olisivat 14 vuorokautta ”karanteenin kaltaisissa” olosuhteissa etätöissä tai muuten poissa töistä.

HUOM! Karanteenisuositukset muuttuvat 12.10.2020. Omaehtoinen karanteeni lyhenee 14 päivästä 10 päivään. Tartuntatautilääkärin määräämää karanteeni lyhenee 14 päivästä 10 päivään. Lievissä koronavirusinfektioissa, jotka eivät johda sairaalahoitoon, eristysaika kotona lyhenee 14 päivästä seitsemään päivää.

Jos henkilö on näistä ohjeista huolimatta lähtenyt ulkomaille (vapaa-ajan matkalle)12.3 jälkeen, joutuu hän palattuaan 14 vuorokauden karanteeniin, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta tuolta kahden viikon ajalta, ellei työtä ole mahdollista tehdä etätyönä.

Näissä tilanteissa voidaan katsoa, että henkilö on matkalle lähtiessään ottanut tietoisen riskin karanteeniin määräämisestä ja että hän on myös ollut tietoinen siitä, että tuo aika on palkatonta.

Jos henkilö on lähtenyt ulkomaille ennen kuin ulkoministeriö on 12.3 ohjeistanut olemaan matkustamatta ja palannut sen jälkeen ja työnantaja on määrännyt hänet jäämään kotiin 14 vuorokaudeksi, työnantajan on maksettava palkka tuolta ajalta myös tilanteissa, joissa työtä ei ole mahdollista tehdä etänä.

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän töihin heti kun tämä on palannut ulkomaanmatkalta?

Vastoin työnantajan tahtoa töistä voi jäädä pois vain, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on tehnyt tartuntatautilain mukaisen karanteenipäätöksen. Jos työnantaja hallituksen 17.3 antamasta vahvasta suosituksesta, että ulkomaamatkan jälkeen työntekijä olisi ”karanteenin kaltaisissa” olosuhteissa etätöissä tai muuten poissa töistä 14 vuorokautta, huolimatta määrää oireettoman ja terveen henkilön työpaikalle, on työntekijän tätä käskyä noudatettava.

Matkustamiseen liittyen hyvä tietää:

Voidaanko työntekijä määrätä pitämään 2 viikkoa vuosilomaa kotona ulkomaan matkan jälkeen ennen paluuta työhön?  

Ei voida, koska vuosilomalle jäädään vuosilomalain mukaisesti ja laissa säädetyn lomakauden (2.5 – 30.9) aikana. Työnantajan on ilmoitettava vuosiloman ajankohdasta viimeistään kuukautta ennen loman alkua ja tämä ilmoitus sitoo työnantajaa. Työntekijän ja työnantajan kesken on kuitenkin mahdollista sopia loman pitämisestä myös ennen 2.5.2020 alkavaa lomakautta. Jos henkilö on lähtenyt ulkomaille 12.3 jälkeen ja palattuaan joutuu 14 vuorokaudeksi palkattomaan karanteeniin, voivat työntekijä ja työnantaja sopia, että työntekijä pitääkin tuon ajan vuosilomana.

Jos sinulla on matkoja jo hankittuna keväälle, kannattaa olla yhteydessä matkanjärjestäjään. Jos joudut peruuttamaan matkojasi, saat lisätietoa kuluttajansuojan osalta Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.