Siirry sisältöön

Muuttuuko arkipyhän tuntimäärä kun kiky-tunnit poistuvat?

Kyllä muuttuu. Täyttä työaikaa tekevän arkipyhälyhennys KVTES:n eri työaikamuodoissa 31.8.2020 lukien on:

  • yleistyöajassa ja jaksotyöajassa 7 tuntia 39 minuuttia
  • toimistotyöajassa 7 tuntia 15 minuuttia
  • liitteen 18 työajassa 7 tuntia 33 minuuttia.

Osa-aikaisen arkipyhälyhennys on aina osa-aikaprosentin verran täyttä työaikaa tekevän arkipyhälyhennyksestä.