Siirry sisältöön

Mitkä ovat palkan määräytymisen perusteet?

Palkka määräytyy joko työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella. Palkkatasosta sovitaan yleensä työ- ja virkaehtosopimuksilla, joissa on määräykset noudatettavasta vähimmäispalkasta (niin kutsuttu taulukkopalkka) ja esimerkiksi henkilökohtaisista lisistä.

Työehtosopimuksissa on käytössä erilaisia palkkausjärjestelmiä. Yleensä palkka niissä muodostuu työn vaativuuteen perustuvasta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta.

Palkasta voi sopia myös työsopimuksessa, jolloin puhutaan niin sanotusta sopimuspalkasta. Näin menetellään yleensä silloin kun alalla ei ole työehtosopimusta tai siinä ei ole sovittu palkkausjärjestelmästä. Palkan tulee kuitenkin vähintään olla tehdystä työstä tavanomainen ja kohtuullinen. Varsinaista minimipalkkaa Suomessa ei ole.

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että palkka tai tietty osa siitä maksetaan muuna rahanarvoisena vastikkeena, esimerkiksi luontoisetuina. Edellytyksenä on kuitenkin, että muulla sovitulla vastikkeella on taloudellista arvoa.