Siirry sisältöön

Miten työpaikkakiusaamista voi ehkäistä?

Hyvässä työyhteisössä työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja reilusti, tiedonkulku on hyvää ja työtehtävät ovat mielekkäitä.

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä

  • laatimalla työpaikalle hyvän työpaikan toimintaohjeet ja käsittelemällä ne yhdessä kaikkien kanssa
  • noudattamalla työpaikalla sovittuja pelisääntöjä
  • laatimalla kirjallinen perehdytysohjelma ja hyvin perehdyttämällä
  • puhumalla työstä ja sen tavoitteista.

Lisätietoa