Siirry sisältöön

Miten toimin, jos sairastun lomalla?

Vuosilomalaissa on määrätty:

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosiloman alkaessa

  • Työntekijän on pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta mahdollisimman pian, ja silloin työnantajan on siirrettävä vuosiloma pidettäväksi myöhempään ajankohtaan.
  • Työnantajan pyynnöstä on esitettävä selvitys työkyvyttömyydestä, yleensä lääkärintodistus.

Jos työntekijä sairastuu vuosiloman aikana

  • Työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomansa kuuden omavastuupäivän jälkeen.
  • Työntekijällä voi olla enintään kuusi omavastuupäivää kunakin lomanmääräytymisvuonna ansaitun vuosiloman aikana.
  • Omavastuupäivät eivät vähennä työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.
  • HUOM! Omavastuu koskee vain työntekijöitä, jotka ovat ansainneet lomanmääräytymisvuodelta 30 arkipäivää vuosilomaa.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.

Vuosilomalaki