Siirry sisältöön

Miten toimeentulo järjestyy, jos työntekijä/viranhaltija/virkamies sairastuu koronavirukseen?

Koronavirukseen sairastuneella työntekijällä, viranhaltijalla tai virkamiehellä on oikeus saada työkyvyttömyyden ajalta sairausajan palkka aivan samalla tavalla kuin missä muussakin sairaustapauksessa.

Palkka maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen sairausajan palkkamääräysten mukaisesti. Jos työntekijään ei sovelleta mitään työehtosopimusta, maksetaan palkka työsopimuslain mukaan. (Työsopimuslaki 2 luku 11§)

Sairastuneen on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, mikäli kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt hänet jäämään pois töistä koronavirukseen liittyvän eristämisen takia. Tällöin hänellä on oikeus KELAn tartuntatautipäivärahaan. Jos työnantaja on maksanut sairastuneelle sairausajan palkkaa, tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle.