Siirry sisältöön

Olenko lakossa vai vuosilomalla?

Kun lakkovaroitus on annettu, vuosilomia ei enää saa sopia lakon ajalle. Vuosilomaa ei voida määrätä alkavaksi jo alkaneen lakon aikana.

Jos vuosilomasi on alkanut ennen lakkoa, lomasi jatkuu lakosta huolimatta. Olet siis vuosilomalla eikä lakossa. Työnantajan on maksettava palkka normaalisti loman ajalta.

Jos lakko jatkuu loman loppumisen jälkeen, lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä – muuten poissaolo voidaan tulkita ns. luvattomaksi poissaoloksi. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti.

Lakon aikana pidetyt vuosilomapäivät otetaan huomioon työpäivien veroisina päivinä tulevaa vuosilomaa laskettaessa eli niiden ajalta ansaitaan vuosilomaa.

Jos lakko alkaa ennen vahvistetun vuosiloman alkamista, peruuntuu vuosiloma automaattisesti. Työnantaja on velvollinen antamaan peruuntuneen vuosiloman myöhemmin. Jos vuosiloma jatkuu lakon päättymisen jälkeen, henkilö jää vuosilomalle.

Tässä tilanteessa henkilö jää lakkoon. Lakon päätyttyä henkilö jää suoraan lomalle.